Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MIKUCKI Sylwiusz.          
Urodzony 24 stycznia 1898 r. w Krakowie.
Studiował historię i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę doktorską obronił w 1928 r. W 1936 r. uzyskał habilitację. Był docentem nauk pomocniczych historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował na stanowisku dyrektora kancelarii Polskiej Akademii Umiejętności. 6 listopada 1939 r. został aresztowany w czasie Sonderaktion Krakau. Osadzono go w dawnych koszarach przy ul. Mazowieckiej. Został przeniesiony do więzienia we Wrocławiu. Przwieziono go do KL Sachsenhausen. Przeniesiono go do KL Dachau. Został zwolniony z obozu na przełomie lata i jesieni 1940 r. Od 1946 r. ponownie pracował na stanowisku docenta Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1947 r. wybrano go członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Od 1948 r. był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1957 r. otrzymał stopień profesora zwyczajnego. W latach 1960–1967 pracował na stanowisku dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1968 r. przeszedł na emeryturę. 
Zmarł 23 lipca 1983 r. w Krakowie. 
Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 272;
Perzanowski Zbigniew, Sylwiusz Mikucki (24 I 1898 - 23 VII 1983), „Studia Historyczne” 1984, z. 3, s. 555-557; Perzanowski Zbigniew, Sylwiusz Mikucki 24 I 1898 - 23 XII 1983, „Studia Źródłoznawcze” 1985, s. 245-246; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 405; Wyrozumski Jerzy, Mikucki Sylwiusz [w:] Słownik historyków polskich, red. M. Prosińska-Jackl, Warszawa 1994, s. 352; Wyrozumski Jerzy, Profesor Sylwiusz Mikucki. [1898-1983], „Tygodnik Powszechny” 1983 nr 34, s. 4;<span style="mso-ansi-language:IT" lang="IT" />