Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MIKULSKI Franciszek.    
Był sekretarzem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został aresztowany 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau. Osadzono go w dawnych koszarach przy ul. Mazowieckiej w Krakowie. Został przeniesiony do więzienia we Wrocławiu. Przewieziono go do KL Sachsenhausen. Przeniesiono go do KL Dachau. Został zwolniony z obozu na przełomie lata i jesieni 1940 r.        
Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 272; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 405;