Z Małopolska w II Wojnie Światowej

NODZYŃSKI Józef.
Urodzony 11 lutego 1885 r. w Wieliczce. Był prefektem X Gimnazjum Żeńskiego w Krakowie.
6 listopada 1939 r. został aresztowany w czasie Sonderaktion Krakau. Osadzono go w więzieniu Montelupich, potem w koszarach przy ul. Mazowieckiej. Został wywieziony do więzienia we Wrocławiu. Przeniesiono go do KL Sachsenhausen. W latach 1953-1954 był notariuszem Kurii Metropolitalnej w Krakowie.          
Zmarł 24 października 1954 r. w Krakowie.
Barcik Mieczysław, Józef Nodzyński (1885-1954), [w:] Wyrok na Uniwersytet 6 listopada 1939, Kraków 1989, s. 319-320; Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 272;