Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SŁOŃ.

Policyjne nzazwisko kapitana Józefa Dmowskiego "Nemo".