Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SAS-WISŁOCKI Juliusz.

Miał stopień naukowy doktora. Był adwokatem. W listopadzie 1939 r. odtwarzał w Krakowie Stronnictwo Narodowe w konspiracji. Współorganizował konspiracyjne Wydziały Prawa i Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładał prawo rzymskie na tajnym Uniwersytecie Jagiellońskim. Został aresztowany w lipcu 1944 r. przez Gestapo w kotle w lokalu dr. Zawadzkiego

Alma Mater w podziemiu, Kraków 1964, s. 240; Bąk Józef, Człowiek uwikłany w historię, „W marszu 1939-1945” 1983 nr 10 s. 110; Kot Tadeusz, Oni walczyli o Polskę!, „W marszu 1939-1945” 1987  nr 11 s. 63; Pluta-Czachowski Kazimierz, Fundamenty konspiracji (3), „Kierunki” 1981 nr 39 s. 9;