Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SCHUSTER Julian

Miał wyższe wykształcenie. Był inżynierem, oficerem broni Inspektoratu Miechów Armii Krajowej. Używał pseudonimu „Wir”. Został zastępcą szefa Produkcji Konspiracyjnej Okręgu Kraków Armii Krajowej „Ubezpieczalnia”. 1 grudnia 1942 r. został przez Jerzego Szypowskiego "Jerzy" przeszkolony w sklepie przy ul. Długiej 66 w produkcji szedytu. W jego mieszkaniu od grudnia 1942 r. działała pierwsza w Krakowie wytwórnia szedytu. Na przełomie października i listopada 1943 r. organizował kradzież wagonu amunicji w Miechowie. W 1943 r. uczestniczył likwidacji zdekonspirowanej fabryki granatów na Wieczystej. Aresztowany 30 kwietnia 1944 r. przez Heinricha Hamanna i Rudolfa Fritza Körnera w mieszkaniu przy ul. Siemiradzkiego 33/4. Był przesłuchiwany i torturowany przez Rudolfa Fritza Körnera. W maju 1944 r. Rudolf Fritz Körner    27 lipca 1944 r. został wywieziony do KL Gross Rosen. Przeniesiono go do KL Bergen Belsen. Otrzymał od Niemców wyrok śmierci, ale przeżył wojnę. W sierpniu 1945 r. powrócił do Polski. Mieszkał w Krakowie.

Zmarł w 1979 r.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.

Był żonaty, miał córkę Małgorzatę (zamężną Gawłowską)

Daroszewski Leon, Wspomnienia z okupowanego Krakowa (1), „Dziennik Polski” 1989 nr 278 s. 3; Jankowski Stanisław Maria, Steny biją celnie, Kraków 1983, s. 114; Jankowski Stanisław Maria, Steny z ulicy Mogilskiej, Kraków 1977, s. 35, 37, 41, 124; Przewoźnik Andrzej, Ubezpieczalnia. Montownia nr 5 przy ul. Mogilskiej 97. Wsypa, Kraków 1983, s. 21; Satora Kazimierz, Produkcja uzbrojenia w polskim ruchu oporu, Warszawa 1985, s. 20, 137, 144; Siekierka Edward (Tomaszewski Tadeusz), Ubezpieczalnia, „W marszu 1939-1945” 1975 nr 2 s. 51;