Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SIEBERT Paul.

Wg części źródeł Sievert. Był kierownikiem podreferatu IV B 2 w krakowskim gestapo. 13 września 1939 r. nakazał zamknięcie wszystkich krakowskich bożnic. Nakazał 22 września 1939 r., w dniu żydowskiego święta Pojednania, zasypanie wszystkich rowów przeciwlotniczych przez krakowskich Żydów. Przyniósł Markowi Biebersteinowi nominację na stanowisko przewodniczącego Gminy Żydowskiej w Krakowie. W kwietniu 1941 r. prowadził sprawę księdza Ferdynanda Machaya. 9 lipca 1941 r. aresztował grupę księży, 18 lipca 1941 r. aresztował Jana Filipka i przesłuchiwał go. Przesłuchiwał więźniów Montelupich. Zwalniał z więzienia Montelupich ludzi za łapówki. Został przeniesiony do Lwowa. W styczniu 1945 r. wyjechał z Krakowa z ekipą lwowskiego gestapo do Niemiec.

Miał syna z Polką - Marią C.

Agatstein-Dormontowa Dorota, „Rocznik Krakowski” 1948, s. 188; Bieberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, s. 222; Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 153, 155; Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 232, 444; Muzeum Krakowa, Ankieta 2/R/83, s. 1; Przybyszewski Bolesław, Dzieje kościelne Krakowa... , „Rocznik Krakowski” 1948, s. 121;