Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SILNIKOWSKI

Policyjne nazwisko Ryszarda Schustera.