Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SZUSTER Ryszard.                                  
Urodzony 14 grudnia 1892 r. w Sosnowcu. Syn Szymona i Marty z d. Cierońskiej. Mieszkał w Skawinie. Był właścicielem domu przy Rynku w Skawinie. Był pierwszym prezesem Skawińskiego Oddziału Związku Strzeleckiego. Był oficerem służby stałej. Przeniesiono go do rezerwy. W 1924 r. w stopniu kapitana rezerwy miał przydział do 11. pułku piechoty. Należał do Polskiej Partii Socjalistycznej. Był komendantem Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość na Skawinę. Używał pseudonimu „Parandowski” i fałszywego nazwiska Silnikowski. Przekazał środki finansowe na zakup broni przez Mieczysława Janika. W 1943 r. był na krótko zatrzymany jako zakładnik i więziony na Montelupich. W 1944 r. został mianowany w stopniu kapitana dowódcą tamtejszego batalionu Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość. W randze najpierw kapitana, a później majora, dowodził Wojskową Służbą Ochrony Powstania (głównie Strażą Ochrony Kolei) od Skawiny do Kalwarii. Nakazał w grudniu 1944 r. utworzenie komisji sądzącej z działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość. Zaraz po wkroczeniu Sowietów wybrano go w porozumieniu z Polską Partią Robotniczą burmistrzem Skawiny. Ujawnił się 10 października 1945 r. Za nadużycia z mieniem poniemieckim odwołano go ze stanowiska burmistrza i usunięto z partii. Był kilkukrotnie aresztowany, najdłużej przebywał w więzieniu w Podgórzu przy ulicy Czarnieckiego 3. Zmienił nazwisko na nazwisko żony - Ludwikowski. Mieszkał przy ul. Bohaterów Stalingradu w Krakowie. Pracował w Centralnej Spółdzielni Biuro-Transport (?).           
Był żonaty z Marią Ludwikowską, miał dwóch synów: Retta Ryszarda (prawnika) i Leszka (żołnierza Armii Krajowej, więźnia Montelupich, historyka sztuki, dyrektora Muzeum Historycznego miasta Krakowa, zmarłego 31 maja 1990 r.).                                         
IPN Kr 010/942 Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna dot. Ryszard Schuster, imię ojca: Szymon, ur. 14-12-1892 r. Kontrola operacyjna byłego oficera Wojska Polskiego sprzed 1939 r. i dowódcy batalionu Wojskowej Służby Ochrony Powstania, Oddział Skawina podczas okupacji; IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków; Fedorowicz Tadeusz, Cena wolności, Kraków 1975, s. 235; Rocznik oficerski 1924, Warszawa 1924, s. 148; Informacja Henryka Palkija, e-mail z 30 XI 2010;