Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SIWADŁOWSKA-MIANOWSKA Aleksandra.

właściwie Aleksandra Mianowska