Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MIANOWSKA Aleksandra.

Miała brata. W 1939 r. była ochotniczką-pielęgniarką w szpitalach jenieckich. W okresie okupacji niemieckiej pracowała zarobkowo w Radzie Głównej Opiekuńczej przy ul. Krowoderskiej 5 w Krakowie. Współredagowała konspiracyjny „Dziennik Polski”. Używała pseudonimu „Kama”. Została aresztowana. Napisała w więzieniu Montelupich pierwszą wersję „Hymnu Montelupich”. W latach 1942-1944 utrzymywała stałe cotygodniowe kontakty z Tadeuszem Kotem „Korab” dla wymiany meldunków i materiałów konspiracyjnych. Wykładała na konspiracyjnych kursach Pomocy Żołnierzowi w Kraków. Używała nazwiska Siwadłowska-Mianowska. Pracowała w istniejącej przy Pomocy Żołnierzowi komórce legalizacyjnej. Jako łączniczka dostarczała systematycznie „Serwis Informacyjny” od Tadeusza Kota „Korab” dla Stefana Kamińskiego. Po wojnie za namową Stefana Kamińskiego podjęła studia polonistyczne uwieńczone doktoratem z polonistyki i prawa. Odmówiła udostępnienia posiadanych dokumentów i dowodów źródłowych o znaczeniu historycznym z czasów niemieckiej okupacji do bardziej szczegółowego wglądu Stanisławowi Dąbrowie-Kostce.

Zmarła 9 listopada 2000 r.

Wdowa po oficerze WP poległym w kampanii wrześniowej 1939 r.

Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 2985, s. 365; Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s. 182; Kot Tadeusz, Oni walczyli o Polskę! „W marszu 1939-1945” 1987 nr 11, s. 59, 60; Łatak Maria, Nekrolog Aleksandry Kamińskiej, „Gazeta w Krakowie” z 14 listopada 2000 r., s. 6; Mazur Grzegorz, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, s. 208;