Z Małopolska w II Wojnie Światowej

STĘPNIOWSKI E.

Pracował na poczcie. W marcu 1942 r. został aresztowany przez Heinricha Hamanna. Był przez niego torturowany.