Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W marcu 1942 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Z kobiecego więzienia w zakładzie Helclów w Krakowie wywieziono do KL Ravensbrück transport więźniarek.

Hans Frank zwrócił się do Wilhelma Keitla o powołanie go do armii, ale Adolf Hitler nie zgodził się na spełnienie tej prośby.

Heinrich Hamann osobiście aresztował i następnie torturował pocztowca E. Stępniowskiego.

Komendantem Chorągwi Krakowskiej Szarych Szeregów został harcmistrz Eugeniusz Fik "Osk".

Mieczysław Lewiński "Czesław" grupą organizującą Polską Partię Robotniczą w Krakowie, w województwie krakowskim i częściowo w kieleckim

W rejonie Krakowa sowiecki samolot zrzucił Leonida Czetyrkę "Kolka" (wg innego źródła miało to miejsce w lutym 1942 r.)