Z Małopolska w II Wojnie Światowej

STANOCH Julian Michał.

Urodzony 2 stycznia 1902 w Krakowie. Syn Michała i Wiktorii Zabierzewskiej. Mieszkał przy ul. Pędzichów 19. Ukończył studia geograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był profesorem Liceów im. Jana III Sobieskiego i Adama Mickiewicza. Wykładał na kursach nauczycielskich. Wybrano go na stanowisko prezesa Zrzeszenia Geografów Polskich. Był członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. Został adiutantem Odcinka „Żelbet” Obwodu Kraków-Miasto Związku Walki Zbrojnej. Używał pseudonimu „Krogulec”. Został zadenuncjowany przez Volksdeutschkę St. Morelowską. Aresztowano go 5 sierpnia 1941 r. (wg innego źródła 5 czerwca 1942 r.) Był torturowany w śledztwie. 11 czerwca 1942 r. wywieziono go do KL Auschwitz.

Rozstrzelany w KL Auschwitz 22 września 1942 r.

Odznaczony Krzyżem Walecznych (pośmiertnie).

Archiwum Muzeum Krakowa, Ankieta 14/R/84, Kraków 1984, s. 1; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 208;