Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MORELOWSKA St.

Mieszkała w Olszanicy. Podpisała Volkslistę. Zadenuncjowała adiutanta Odcinka „Żelbet” Obwodu Kraków-Miasto Związku Walki Zbrojnej Juliana Michała Stanocha „Krogulec”.

Została zlikwidowana przez patrol Odcinka „Żelbet” Obwodu Kraków Miasto Armii Krajowej dowodzony przez Jana Filipowskiego „Morawa”.

Archiwum Muzeum Krakowa, Ankieta 14/R/84, Kraków 1984, s. 1; Archiwum Muzeum Krakowa, Proficz Józef, Ankieta 24/R/84, Kraków 1984, s. 107;