Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SZWED.

W stopniu majora rezerwy był komendantem Podokręgu Kraków-Miasto Narodowej Organizacji Wojskowej. Używał pseudonimu „Horawski”. W lipcu 1942 r. został aresztowany przez gestapo.