Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W lipcu 1942 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

W Krakowie aresztowano dr Józefa Woźniakowskiego, działacza konspiracyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość. Wywieziono go do KL Auschwitz, gdzie został rozstrzelany w bloku 11.

Starostwo w Miechowie utworzyło lotny oddziałem żandarmerii do zwalczania partyzantki zakamuflowanym jako oddział partyzancki. Jego dowództwo powierzono Jakobowi Libbersowi.

Komendant Okręgu Kraków Armii Krajowej pułkownik dyplomowany Zygmunt Miłkowski "Wrzos" poinformował inspektora miechowskiego Armii Krajowej Łukasza Grzywacza o grożącym mu ze strony gestapo aresztowaniu.

Ze stanowiska zastepcy inspektora Nowy Sącz Armii Krajowej odszedł major Aleksander Wojciech Mikuła.

W Inspektoracie Rzeszów Armii Krajowej zakończył sie kurs konspiracyjnej Szkołę Podchorążych Rezerwy. Jednym z absolwentów był ksiądz Michał Pilipiec "Ski".

W Krakowie gestapo aresztowało majora rezerwy Szweda "Horawski", komendanta Podokręgu Kraków-Miasto Narodowej Organizacji Wojskowej.

Członek Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Rówość Niepodległość Stanisław Kowalczyk zagrożony aresztowaniem został przeniesiony z Krakowa w miechowskie.

W stodole Jana Szwai "Siekiera" odbyło się organizacyjne posiedzenia Podokręgu Miechów Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej.

W powiecie miechowskim utworzono oddział partyzancki „Mnich” Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej.

Przestał ukazywać się dwutygodnik Na Front, organ Komitetu Obwodowego Polskiej Partii Robotniczej. Pismo redagowali Andrzej Burda, Ignacy Fik i Józef Zemanek. Powielane było od lutego 1942 r. w domu Józefa Konika na Woli Justowskiej.

Przestała ukazywać się Trybuna Ludowa, organ Komitetu Obwodowego Polskiej Partii Robotniczej, wychodząca od sierpnia 1942 r.

Na tajnym Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęły się zajęcia z matematyki.

Oddział Batalionów Chłopskich Jana Bańki "Młotek" zastrzelił 2 polskich policjantów polskich w Złotnikach.