Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SZYC Przemysław.

W stopniu porucznika dowodził oddziałem Armii Krajowej w Obwodzie Miechów. Używał pseudonimu „Ludwik”. 28 października 1943 r. jego oddział atakował w Karczowicach oddział Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej im. Bartosza Głowackiego dowodzony przez Tadeusza Grochala „Tadek Biały”. Rozbił go pod Koryczanami lub Karnowicami.

Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 9; Michta Norbert, Tadek Biały, „Za Wolność i Lud” 1984 nr 42, s. 7; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945, Warszawa 1969, s. 131;