Z Małopolska w II Wojnie Światowej

TEKIELSKI Stanisław.

Urodzony 19 października 1911 r. w Niwce. Od 1914 r. mieszkał w Karwinie koło Proszowic. Od 1928 r. pracował jako górnik kopalni węgla w Niwce. W 1930 r. został zredukowany i wrócił do Karwina. Pracował jako robotnik w Spółdzielni Mleczarskiej w Szarbii. Został powołany do służby wojskowej w 6. pułku artylerii lekkiej w Krakowie. W 1936 r. po odbyciu służby wojskowej został zdemobilizowany w stopniu plutonowego (wg innego źródła – kaprala). Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Dostał się do niemieckiej niewoli. Pod Łańcutem zbiegł z transportu do obozu jenieckiego. Od grudnia 1939 r. należał do Związku Walki Zbrojnej w Karwinie. Używał pseudonimu „Wisiara”. W styczniu 1941 r. przeszedł do Batalionów Chłopskich (formalnie była to dezercja). Został zastępcą komendanta Ludowej Straży Bezpieczeństwa gminy Wierzbno. Współorganizował oddział partyzancki i objął jego dowództwo. 28 lipca 1944 r. jego oddział wspólnie z oddziałami Kaługi i Habra zaatakował pociąg w Łuczycach. 14 stycznia 1945 r. jego oddział wspólnie z oddziałem Jana Zastawnego "Rudnicki" zorganizował zasadzkę we wsi Górka Jaklińska koło Proszowic. W akcji brał udział oddział NN "Ryby". Po wojnie prowadził gospodarstwo rolne. Był radnym Gminnej Rady Narodowej i członkiem zarządu Gminnego Związku Samopomoc Chłopska w Wierzbnie.

Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 51, 61; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945


Tożsamy ze Stanisławem Tebialskim „Wisior”.