Z Małopolska w II Wojnie Światowej

WASTAG Wojciech.

Mieszkał przy ul. Dunajewskiego 5 w Krakowie. Należał do Obwodu Kraków-Miasto Armii Krajowej. Został zadenuncjowany przez Tadeusza Bartyzela i pod zarzutem produkcji broni aresztowany 29 grudnia 1943 r. (data błędna - jego nazwisko widniało na liście zakładników z 4 grudnia 1943 r.)

Archiwum Narodowe w Krakowie, IT-2265, Dziennik czynności i spraw, s, 9;