Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BARTYZEL Tadeusz.

Mieszkał przy ul. Łabędziej 28. Był konfidentem gestapo. Zadenuncjował Wojciecha Wastaga i grupę Nowackiego.

Został zlikwidowany przez patrol Odcinka "Żelbet" Obwodu Kraków Miasto Armii Krajowej (m.in. Jana Filipowskiego "Morawa" i Józefa Proficza "Duce") we własnym domu wieczorem 3 kwietnia 1944 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, IT-2265, Dziennik czynności i spraw, s, 9; Archiwum Muzeum Krakowa, Proficz Józef, Relacja 24/R/84, Kraków 1984, s. 128;