Z Małopolska w II Wojnie Światowej

4 stycznia 1941 r.

Z KL Dachau zwolniono aresztowanych 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau: Juliana Kameckiego, Mariana Michalskiego Jana Salamuchę i Józefa Władysława Wolskiego