Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MICHALSKI Marian         
Urodzony w 1900 r. Święcenia

kapłańskie przyjął w 1922 r. Miał stopień naukowy profesora doktora teologii. Od 1925 r. wykładał historię dogmatów i patrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Byłzastępcą profesora teologii fundamentalnej i historii dogmatów oraz kierownika Seminarium Historii Dogmatów i Patrologii. 6 listopada 1939 r. został aresztowany w czasie Sonderaktion Krakau. Przy aresztowaniu zrewidowano go. Po przewiezieniu krytą ciężarówką przez Gołębią, Wiślną, Zwierzyniecką, Podwalem, Karmelicką, Alejami Trzech Wieszczów do więzienia Montelupich został wpisany do więziennej ewidencji. 7 listopada 1939 r. ok. 10,00 rano przewieziono go do koszar 20. pułku piechoty przy ul. Mazowieckiej. 9 listopada 1939 r. został wywieziony koleją z Krakowa-Łobzowa do więzienia we Wrocławiu. 10 listopada 1939 r. osadzono go w więzieniu karnym przy Kletschkauerstrasse 31 (obecnie ul. Kleczkowska) lub więzieniu śledczym przy Freiburgerstrasse (obecnie ul. Świebodzka). 27 listopada 1939 r. po godz. 20,00 został przewieziony karetką więzienną na dworzec główny we Wrocławiu. Po dwugodzinnym oczekiwaniu w tunelu pod torami kolejowymi zapędzono go do pociągu. 28 listopada 1939 r. z przystanku leśnego za stacją kolejową w Oranienburgu około godz. 16,00 w padającym deszczu ze śniegiem przepędzono go do bramy KL Sachsenhausen i poddano procedurze przyjęcia (kąpiel, strzyżenie, odebranie ubrań, pieniędzy i zegarków, wydanie obozowych pasiaków). 29 listopada 1939 r. zapoznano go z regulaminem obozowym i przydzielono do baraku. Wg części źródeł 8 lutego 1940 r. został zwolniony z obozu. Wg. Stanisława Urbańczyka po 4 marca 1940 r. pozostał w KL Sachsenhausen. Przeniesiono go do KL Dachau. 4 stycznia 1941 r. został zwolniony z obozu. Po powrocie do Krakowa pracował w Sądzie Biskupim w Krakowie. W latach 1941-1942 był katechetą w Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Współpracował z Polskim Komitetem Opiekuńczym Kraków – Miasto. Opiekował się biednymi dziećmi i młodzieżą szkolną w Bronowicach Małych. W styczniu 1945 r. powrócił do pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był zastępcą profesora apologetyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po jego likwidacji w 1954 r. został profesorem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Był również wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie.  
Zmarł w 1987 r., został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.       
Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956 http://krakowianie1939-56.mhk.pl/pl/archiwum,1,michalski,2288.chtm [dostęp 2018-11-27]; Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 272; Relacje pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego o ich losach osobistych i dziejach uczelni w czasie drugiej wojny światowej, Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria F, Tom 5, Kraków 2005, s. 20 – 21; S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom?http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html [dostęp 19 czerwca 2020]; Urbańczyk Stanisław, Uniwersytet za kolczastym drutem, Kraków 1969, s. 272; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 405;