Z Małopolska w II Wojnie Światowej

4 września 1944 r.

U Generalnego Gubernatora Hansa Franka odbyła się narada z udziałem J. Bühlera, H. von Craushaara, Wilhelma Koppego, gubernatorów K. Burgsdorffa. E. Kundta, i radcy ambasady H. Schumburga w sprawie polityki wobec Polaków. Omawiano projekt przekształcenia Rady Głównej Opiekuńczej w Komitet Narodowy.

Z krakowskiego więzienia Montelupich wywieziono transport 300 osób do KL Gross-Rosen.

Patrol Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego „Skała” Armii Krajowej stoczył potyczkę pod Mstyczowem, w walce brał udział m.in. Włodzimierz Rozmus „Buńko”.

Porucznik Michał Cerkiewniak "Boruta" ze stanowiska dowódcy III plutonu 2. kompanii 6. pułku strzelców podhalańskich Armii Krajowej został przniesiony na stanowisko dowódcy IV plutonu w kompanii Piotra Massalskiego „Morena”. (wg innego źródła na stanowisko to przeniesiono kaprala NN "Polano", wg jeszcze innego źródła M. Cerkiewniak dowodził OP 15, dowodztwo czteroplutonowej kompanii w OP 15 objął tego dnia Piotr Massalski "Boruta").

W siedzibie nowosądeckiego gestapo zmarł na skutek ran odniesionych podczas aresztowania i metod prowadzenia śledztwa podpułkownik Stanisław Mirecki "Butrym", dowodca 1. pułku strzelców podhalańskich Armii Krajowej i Inspektor Nowosądecki Armii Krajowej.

W potyczce oddziału Batalionów Chłopskich "Sablik" z Niemcami w rejonie Krużlowej Wyżnej ranni zostali Eugeniusz Kapustka "Marek" i Kazimierz Wątróbski "Sęp".