Z Małopolska w II Wojnie Światowej

APPEL Julian.
Używał nazwiska Jerzy Konczyński[1] i pseudonimu „Julian”. Był funkcjonariuszem Zivilabteilung Ordnungsdienst w krakowskim getcie[2]. Cieszył się zaufaniem gestapowca Rudolf Fritza Körnera, dysponował bronią i w razie potrzeby samochodem służbowym[3]. Układał listy do wysiedleń[4]. Zadenuncjował Szymszona Drängera "Symek"[5]. Wraz z Rudolfem Fritzem Körnerem i Maurycym Diamandem aresztował 11 grudnia 1943 r. Janinę Pałasińską[6]. Oskarżał Aleksandra Förstera o współpracę z brytyjskim wywiadem[7]. W styczniu 1945 r. wyjechał na zachód wraz z gestapowcami[8]. W Reichenberg oświadczył Rudolfowi Fritzowi Körnerowi, że pracował dla brytyjskiego wywiadu[9]. Zaginął bez wieści[10].          
Bieberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 1985, s. 167; Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 86, 87, 89; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 106; Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945'', Kraków 1986, s. 215;[1] Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 106;

[2] Bieberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 1985, s. 167;

[3] Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 87;

[4] Bieberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 1985, s. 167;

[5] Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s. 215;

[6] Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 86;

[7] Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 89;

[8] Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 89;

[9] Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 89;

[10] Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 89;