Z Małopolska w II Wojnie Światowej

CHABERKIEWICZ Bronisław.

Mieszkał przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie. Należał do Okręgu Kraków Polskiej Partii Robotniczej. Prowadził „przejazdówkę” dla działaczy z Warszawy. U niego w domu Józef Zając „Michał” spotkał się z NN „Fiedią i Rudolfem Hasskelem „Józef”. Z aresztowany i osadzony w KL Auschwitz. J. Zając w swoich wspomnieniach podaje, że zginął w 1944 r. obozie, ale na dalszych stronach informuje, że wojnę przeżył.

Zając Józef, Toczyły się boje, Warszawa 1965, s. 204, 239;