Z Małopolska w II Wojnie Światowej


CIEĆKIEWICZ Marian.   
14 października 1939 r. objął obowiązki naczelnego lekarza krakowskiej Ubezpieczalni Społecznej. 8 listopada 1939 r., około godz. 11 jako delegat Polskiego Czerwonego Krzyża przeprowadził inspekcję medyczną więźniów w koszarach przy ul. Mazowieckiej. Sporządził spisy profesorów honorowych i emerytowanych mających przeszło 70 lat oraz chorych. 9 listopada 1939 r. badał w koszarach przy ul. Mazowieckiej aresztowanych w czasie Sonderaktion Krakau. Wystawił kilka zleceń zwolnienia więźniów. 4 sierpnia 1941 r. przekazał obowiązki naczelnego lekarza krakowskiej Ubezpieczalni Społecznej Niemcowi dr Albertowi Puppemu, a sam pozostał „polskim naczelnym lekarzem".

S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom? http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html [dostęp 19 czerwca 2020];