Z Małopolska w II Wojnie Światowej

9 listopada 1939 r.

Oberst Herbert Becker dowodzący Policją Porządkową (Orpo) w okupowanej Polsce został awansowany na stopień SS-Oberführera.

Władze okupacyjne powołały do działania Ostbahn (Generalną Dyrekcję Kolei Wschodniej), która przejęła majątek i funkcje Polskich Kolei Państwowych.

Arcybisku Adam Sapieha przekazał klucze od Wawelu wysłannikowi generalnego gubernatora Hansa Franka.

W krakowskich kawiarniach, Europejskiej i Pod Gruszką, aresztowano klientów-mężczyzn.

W krakowskich liceach im. J. Hoene-Wrońskiego, B. Nowodworskiego, H. Sienkiewicza i A. Witkowskiego, aresztowano 27 profesorów. Osadzono ich w więzieniu Montelupich, a następnie 23 grudnia 1939 r. przeniesiono w pierwszym, stuosobowym transporcie do więzienia w Nowym Wiśniczu, skąd 24 z nich mających ponad 40 lat zwolniono 20 czerwca 1941 r.

Dr Marian Ciećkiewicz, nazcelny lekarz Ubezpieczalni Społecznej, badał w koszarach 20. pułku piechoty przy ul. Mazowieckiej aresztowanych w czasie Sonderaktion Krakau. Wystawił kilka zleceń zwolnienia więźniów. Zwolniono wówczas ze względu na stan zdrowia Stanisława Witalisa Ciechanowskiego i Witolda Wilkosza (wg innych  źródeł 7 lub 8 listopada 1939 r.),

Z koszar 20. pułku piechoty przy ul. Mazowieckiej w Krakowie wywieziono koleją z przystanku Kraków-Łobzów do więzienia we Wrocławiu aresztowanych 6 listopada 1939 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego profesorów: Józefa Archutowskiego, Tadeusza Banachiewicza, Henryka Batowskiego, Stefana Bednarskiego, Henryka Bernarda, Adama Bieleckiego, Zygmunta Bielskiego-Sariusza, Tadeusza Bilińskiego, Aleksandra Ludwika Birkenmajera, Andrzeja Bolewskiego, Arnolda Bollanda, Janusza Marię Borkowskiego, Franciszka Bossowskiego, Mieczysława Brożka, Eugeniusza Brzezickiego, Witolda Budryka, Kazimierza Bulasa, Antoniego Bystrzonowskiego, Edwarda Chodzickiego, Edmunda Chromińskiego, Ignacego Chrzanowskiego, Stefana Czarnockiego, Józefa Dadaka, Romana Dawidowskiego, Jana Konstantego Dąbrowskiego, Dobiesława Witolda Doborzyńskiego, Kazimierza Dobrowolskiego, Tadeusza Wincentego Dobrowolskiego, Jerzego Drozdowskiego, Karola Dziewońskiego, Tadeusza Dziurzyńskiego, Stanisława Estreichera, Tadeusza Estreichera, Vilima Francica, Józefa Fudakowskiego, Tadeusza Garbowskiego, Marka Gatty-Kostyala, Antoniego Gawła, Stanisława Jana Gąsiorowskiego, Tadeusza Glemmę, Józefa Gołąba, Stanisława Gołąba, Franciszka Górskiego, Zygmunta Grodzińskiego, Jana Marię Gwiazdomorskiego, Lecha Wojciecha Hajdukiewicza, Seweryna Hammera, Józefa Hano, Jana Harajdę, Stefana Harasska, Franciszka Hendzela, Zdzisława Adama Heydela, Antoniego Marię Emiliana Hoborskiego, Józefa Hołdę, Henryka Ferdynanda Hoyera, Zdzisława Jachimeckiego, Juliusza Jakóbca, Stanisława Janika, Stanisława Jaskólskiego, Mieczysława Jeżewskiego, Józefa Kaczmarczyka, Juliana Kameckiego, Bohdana Kamieńskiego, Ludwika Kamykowskiego, Stanisława Klimeckiego, Aleksandra Kocwę, Stefana Kołaczkowskiego, Stefana Saturnina Komornickiego, Władysława Konopczyńskiego, Stanisława Korbela, Kazimierza Telesfora Kostaneckiego, Tadeusza Jana Kowalskiego, Jana Józefa Kozaka, Aleksandra Wacława Krupkowskiego, Tadeusza Albina Kruszyńskiego, Jana Władysława Krzemienieckiego, Adama Alojzego Krzyżanowskiego, Witolda Krzyżanowskiego, Stanisława Mariana Kutrzebę, Jerzego Władysława Lande, Tadeusza Lehr-Spławińskiego, Franciszka Leję, Kazimierza Lepszego, Stanisława Mariana Leszczyckiego, Bogusława Leśnodorskiego, Ksawerego Franciszka Lewkowicza, Anatola Listowskiego, Adama Juliana Ludkiewicza, Pawła Łozińskiego, Stanisława Łukasika, Józefa Majchera, Stanisława Majewicza, Kazimierza Wincentego Majewskiego, Stanisława Malagę, Mieczysława Małeckiego, Teodora Edwarda Józefa Marchlewskiego, Stanisława Wincentego Maziarskiego, Joachima Metallmanna, Antoniego Józefa Konstantego Meyera, Konstantego Michalskiego, Mariana Michalskiego, Sylwiusza Mikuckiego, Franciszka Mikulskiego, Józefa Stanisława Mikulskiego, Tadeusza Milewskiego, Jana Józefa Miodońskiego, Jana Moszewa, Zygmunta Karola Mysłakowskiego, Kazimierza Ignacego Nitscha, Józefa Nodzyńskiego, Jana Nowaka, Wiktora Rudolfa Ormickiego, Aleksandra Oszackiego, Włodzimierza Ottmana, Kazimierza Pazdro, Kazimierza Antoniego Piecha, Arkadiusza Henryka Piekarę, Czesława Piętkę, Stanisława Pigonia, Ludwika Mariana Piotrowicza, Kazimierza Józefa Piwarskiego, Romana Prawocheńskiego, Ludwika Ręgorowicza, Jana Zygmunta Robla, Feliksa Rogozińskiego, Adama Mariana Konrada Różańskiego, Jana Salamuchę, Zygmunta Jana Sarnę, Izydora Sawickiego-Stellę, Stefana Schmidta, Władysława Aleksandra Semkowicza, Michała Mariana Siedleckiego, Ludwika Sieppela, Stanisława Skiminę, Stanisława Teofila Skowrona, Jerzego Józefa Gedeona Smoleńskiego, Jana Stanisławskiego, Zygmunta Starachowicza, Karola Starmacha, Wilhelma Alojzego Staronkę, Macieja Starzewskiego, Leona Samuela Sternbacha, Stanisława Stępnia, Bronisława Stępowskiego, Kazimierza Stołyhwo, Jana Studniarskiego, Janusza Wiktora Supniewskiego, Antoniego Swaryczewskiego, Stanisława Szczotkę, Władysława Szumowskiego, Tadeusza Szydłowskiego, Władysława Taklińskiego, Tadeusza Tempkę, Leona Tochowicza, Stanisława Antoniego Turskiego, Stanisława Urbańczyka, Leona Jana Wachholza, Franciszka Ksawerego Waltera, Tadeusza Ważewskiego, Władysława Wichra, Antoniego Wilka, Edwarda Windakiewicza, Walentego Winida, Jana Zdzisława Włodka, Romana Józefa Wojtusiaka, Józefa Władysława Wolskiego, Władysława Woltera, Jana Wojciecha Zabłockiego, Feliksa Franciszka Zalewskiego, Longina Tadeusza Zawadzkiego, Jana Zerndta, Januarego Zubrzyckiego, Albina Żabińskiego.

Wg Jerzego S. zwolniono z koszar przy ul. Mazowieckiej Iwana Czopiwskiego-Feszczenko, Mikołaja Czyżewskiego, Adama Zechentera, Iwana Ziłyńsky’ego, Wg. Jana Gwiazdomorskiego nastapiło to dzień wcześniej 8 listopada 1939 r.

wg. Jerzego S. z koszar 20. pułku piechoty przy ulicy Mazowieckiej w Krakowie zwolniono specjalistów chorób zakaźnych, docenta Józefa Karola Kostrzewskiego iZdzisława Przybyłkiewicza aresztowanych 6 listopada 1939 r. w czasie "Sonderaktion Krakau" (wg innych źródeł zostali zwolnieni 8 listopada 1939 r.)