Z Małopolska w II Wojnie Światowej


CZEKALSKI Czesław.        
Działał na terenie Nowego Sącza[1]. Od stycznia do czerwca (?) 1944 r. kolportował druki Akcji „N” w Rzeszowie[2]. Używał pseudonimów „Jacek” i „Jarzębiak”. Wraz z zespołem rzeszowskiego Kedywu Armii Krajowej Zenona Soboty „Świda” przybył w maju 1944 r. do Krakowa[3].      
Jankowski Stanisław Maria, Steny biją celnie, Kraków 1983, s. 95; Mazur Grzegorz, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, s. 207; Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, „Za Wolność i Lud” 1989 nr 18 s. 5;[1] Jankowski Stanisław Maria, Steny biją celnie, Kraków 1983, s. 95;

[2] Mazur Grzegorz, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, s. 207;

[3] Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, „Za Wolność i Lud” 1989 nr 18 s. 5;