Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W maju 1944 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

W czterech Zgrupowaniach funkcjonowało na terenie Generalnego Gubernatorstwa dziewięć obozów jenieckich. W Zgrupowaniu Obszaru „O” Lwów obozy 76. we Lwowie (załogę stanowił 310. batalion strzelców krajowych) i 327. w Przemyślu (załogę stanowił 405. batalion strzelców krajowych). W Zgrupowaniu Obszaru „X” Kraków obozy 325. w Szebniach (załogę stanowiła kompania 818. batalionu strzelców krajowych), 367. w Częstochowie (załogę stanowił 371. batalion strzelców krajowych), 369. w Krakowie (załogę stanowił 818. batalion strzelców krajowych – bez kompanii detaszowanej do Szebni). W Zgrupowaniu Obszaru „V” obozy 73. w Beniaminowie (z załogą dwóch kompanii 268. batalionu strzelców krajowych), 77. w Dęblinie (załogę stanowił 614. batalion strzelców krajowych), 366. w Siedlcach (załogę stanowił 268. batalion strzelców krajowych bez dwóch kompanii detaszowanych do Beniaminowa). Dowódcy jeńców wojennych w Generalnym Gubernatorstwie bezpośrednio podlegał obóz 319. w Chełmie (z załogą 619. batalionu strzelców krajowych).

Wyższy Dowódca SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie Wilhelm Koppe w rozmowie w siedzibie gestapo na ul. Pomorskiej 2 w Krakowie z aresztowanym oficerem Komendy Okręgu Armii Krajowej Leonem Daroszewskim proponował mu współpracę w walce z bolszewikami.

W czasie przesłuchania połączonego z torturami Heinrich Hamann pokazywał Julianowi Schusterowi „Wir” rozszyfrowaną listę odznaczeniową „Ubezpieczalni”.Taką samą listę pokazywał przesłuchiwanemu Leonowi Daroszewskiemu "Andrzej"

Aresztowano i osadzono w więzieniu Montelupich Władysława Barana z Rabki.

Do KL Gross-Rosen przybył transport więźniów z Krakowa.

Niemcy przeprowadzili akcją pacyfikacyjną Dziaduszyc. Zginął wówcza komendant Placówki Słaboszów Armii Krajowej Bronisław Gola "Szafran" zastrzelony z karabinu maszynowego w czasie ucieczki z domu Paradowskich (inne źródła mówią, że zginął w 8 lipca 1944 r. w Słaboszowie).

Polski Komitet Opiekuńczy uruchomił placówkę w obozie przejściowym przy ul. Prądnickiej w Krakowie.

Szef prokuratury Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Marian Pasiczński „odstąpił” Heinrichowi Hamannowi swoją kochankę Władysławę Jeleń.

Po objęciu Komendy Okręgu Kraków Armii Krajowej przez pułkownika Edwarda Godlewskiego „Garda”, podpułkownik Wojciech Wayda "Odwet" powrócił na stanowisko Inspektora Inspektoratu Rejonowego Armii Krajowej Kraków.

Ze stanowiska szefa Kedywu Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej odwołano zagrożonego aresztowaniem Stefana Tarnawskiego „Jarema”. Na stanowisku zastąpił go dotychczasowy zastępca „cichociemny” Jan Józef Bronisław Pańczakiewicz „Skała”.

Ewakuowano zagrożona dekonspiracją konspiracyjną fabrykę broni o kryptonimie „Montownia nr 5” w Krakowie. Jednym z uczestników akcji był Artur Korbel "Bicz".

Komendant Obwodu Myślenice Armii Krajowej Wincenty Horodyński "Kościesza" konferował z Heinrichem Hamannem w Drogini.

Porucznik Dominik Ździebło "Kordian", został mianowany dowódcą Odcinka "Żelbet" Obwodu Kraków Miasto Armii Krajowej. Brał udział w ewakuacji zagrożonego dekonspiracją magazynu Stenów z ulicy Mogilskiej.

Pułkownik Edward Józef Godlewski "Garda" odwołał Łukasza Grzywacz - Świtalskiego ze stanowiska Inspektora Rejonowego Armii Krajowej w Krośnie

Z zespołem rzeszowskiego Kedywu Armii Krajowej Zenona Soboty „Świda” przybył do Krakowa Czesław Czekalski "Jacek".

Kapitan Adam Jerzy Winogrodzki został przeniesiony ze stanowiska komendanta Obwodu Sanok Armii Krajowej na stanowisko oficera operacyjnego (wg innego źródła na stanowisko oficera broni pancernej) Inspektoratu Jasło.

Z oddziału Armii Krajowej OP-23 na stanowisko dowódcy oddziału OP-15 działającego w rejonie Krosna, następnie przemieszczonego na wschód przeniesiono porucznika Michała Cerkiewniaka "Boruta". Wkrótce dowodził akcją zdobycia broni w Białobrzegach.

W miechowskiem formowano nowy oddział partyzancki Armii Krajowej, Mariana Topora "Opal" informował o tym Leon Krzeczunowicz "Roland".

Komendantem Chorągwi Szarych Szeregów w Podokręgu nr II Kraków (liczącym 1 czerwcu 1944 r. 624 harcerzy) został Wincenty Mucha "Komar".

Oddział Batalionów Chłopskich Jana Bańki "Młotek" wsparty oddziałem M. Burkiewicza rozbroił posterunek żandarmerii w Pikutowie.

W czasie niemieckiej akcji pacyfikacyjnej Słaboszowa odbywała w tej miejscowości w domu Pawła Wypycha odprawa Ludowej Straży Bezpieczeństwa, uczestniczyli w niej m.in. Franciszek Książek "Wawel" i Norbert Michta "Pająk".

Oddział Batalionów Chłopskich przeprowadził akcję na biuro targownika w Działoszycach. Uczestniczył w niej m.in. Norbert Michta "Pająk".

W Krakowie powstała konspiracyjna Wojewódzka Rada Narodowa. W jej skład weszli: przewodniczący Witold Wyspiański, Józef Blak, Jan Gancarczyk, Bronisław Pawlik, Zygmunt Piechno, Józef Pietrucha, Maria Sowa, Franciszek Szwabowski i Tadeusz Woner (z Robotniczej Partii Polskich Socjalistów, Polskiej Partii Robotniczej i Stronnictwa Ludowego). Rada wydawała dwa pisma „KRN” (od lipca 1944 r. do stycznia 1945 r.) i „Wojsko Polskie” (w drugiej połowie 1944 r.).