Z Małopolska w II Wojnie Światowej

FAJKOWSKI Władysław.

Urodzony ok. 1906 r. w Poznachowicach Górnych. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. W czasie akcji „Burza” w stopniu plutonowego dowodził 70 osobowym oddziałem „Pościg” ("Śmiały"?) w Zgrupowaniu „Kamiennik” Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej. Zabezpieczał z nim prawe skrzydło (?) Zgrupowania. Używał pseudonimu „Śmiały”. 22 lub 26 lipca 1944 r. dowodził akcją rozbrojenia placówki ochrony kolei w Kasinie Wielkiej. 28 lipca 1944 r. otrzymał od Wincentego Horodyńskiego „Kościesza” rozkaz współpracy z podporucznikiem Zygmuntem Kaweckim „Mars”. Nocą 2/3 sierpnia 1944 r. w stopniu sierżanta (wg części źródeł już w lipcu 1944 r. miał stopień podporucznika) wspomagał ze swym oddziałem patrol podporucznika Zygmunta Kaweckiego „Mars” podczas akcji na pociąg pod Kasiną Wielką. 10 sierpnia 1944 r. jego oddział starł się z Niemcami pod Szczyrzycem. W październiku 1944 r. został pozbawiony dowództwa Oddziału Partyzanckiego „Śmiały” i wyznaczony na stanowisko szefa zaopatrzenia batalionu partyzanckiego. W 1945 r. dowodził oddziałem terenowym Armii Krajowej. W 1972 r. mieszkał w Modlniczce 133.

Zmarł 9 grudnia 1988 r. w Krakowie, został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Odznaczony Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej.

Dąbrowa-Kostka Stanisław, Partyzancka „Rzeczpospolita Myślenicka”, Kierunki 1972 nr 50, s. 10; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Partyzancka „Rzeczpospolita Myślenicka” (2), Kierunki 1972 nr 53, s. 9; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Poczta „Kierunków”. Pamięć zawodzi, „Kierunki” 1973 nr 10, s. 11; Elka, ZT, Posłowie do pamiętników „Buńki”, „Gazeta Krakowska” 1986 nr 137 s. 4; Fajkowski Władysław, Poczta „Kierunków”. Nie przeinaczajmy faktów, „Kierunki” 1973 nr 10, s. 10; Franiszyn Tadeusz, Od lipca do września 1944 roku w Rzeczypospolitej Raciechowickiej, „W marszu 1939-1945” 1983 nr 10, s. 67, 73; Nekrolog Władysława Fajkowskiego, „Dziennik Polski” 1988 nr 293, s. 9; Ney-Krwawicz Marek, Siemaszko Zbyszko, Siemaszko Maciej, Bojowe sztandary i proporce Armii Krajowej, Warszawa 1991, s. 71; Zając Stanisław, Raciechowicki patriotyzm lat wojny, „Za Wolność i Lud” 1988 nr 13, s. 6; Zając Stanisław, W pobliżu siedziby Hansa Franka, Warszawa 1986, s. 261;