Z Małopolska w II Wojnie Światowej

HORODYŃSKI Wincenty.

Na początku okupacji niemieckiej był komendantem Placówki Polskiej Organizacji Zbrojnej Gorlice. Od jesieni 1942 r. został zastępcą komendanta Obwodu Polskiej Organizacji Zbrojnej Gorlice i zarazem oficerem wywiadu. Po akcji scaleniowej, w połowie 1943 r. był kwatermistrzem Obwodu Armii Krajowej Gorlice. Na terenie Obwodu Polskiej Organizacji Zbrojnej i Armii Krajowej Gorlice używał pseudonimu „Wąż”. W październiku 1943 r., przez miesiąc, pełnił funkcję komendanta Obwodu Armii Krajowej Gorlice. Zagrożony aresztowaniem musiał uchodzić z terenu Obwodu. W stopniu podporucznika był dowódcą Placówki Armii Krajowej Dobczyce. Od kwietnia (maja?) do września 1944 r. był komendantem Obwodu Armii Krajowej Myślenice, używał wówczas pseudonimu „Kościesza”. Konferował z Heinrichem Hamannem w maju 1944 r. w Drogini. Do lata 1944 r. zorganizował oddziały partyzanckie w sile 300 ludzi („Zgrupowanie Kamiennik”) stacjonujące we wsi Lipnik u podnóża góry Kamiennik. W lipcu 1944 r. dowodzone przez niego oddziały obwodu myślenickiego opanowały zalesione wzgórza w promieniu ok. 15 km na południowy wschód od Myślenic tworząc tam partyzancką tzw. „Rzeczpospolitą Myślenicką”. 28 lipca 1944 r. przekazał Władysławowi Fajkowskiemu "Śmiały" rozkaz podjęcia współpracy z podporucznikiem Zygmuntem Kaweckim „Mars”. Ponownie konferował z Heinrichem Hamannem w lipcu i we wrześniu 1944 r. w Mierzeniu. Na początku sierpnia 1944 r. brał udział w odprawie na terenie Krakowa prowadzonej przez inspektora krakowskiego Wojciecha Waydę "Odwet" w lokalu na ul. Starowiślnej 15. Stanowczo odmówił wprowadzenia swoich oddziałów do miasta jako nieprzygotowanych do walk ulicznych. Tym samym upadł plan powstania krakowskiego przedstawiony przez Wojciecha Waydę "Odwet". 15 września 1944 r. rozwiązał Zgrupowanie Kamiennik. Odwołany ze stanowiska komendanta Obwodu pod koniec 1944 r. Po okupacji przedostał się na zachód.

Zmarł 8 grudnia 1993 r. w Paryżu.

Odznaczony m.in. Orderem „Virtuti Militari” kl. V (leg. nr 11757).

Bukowski M., Zaszumiał las, „W Marszu 1939 – 1945” 1976 nr 3, s. 56; Daszkiewicz Andrzej, Ruch oporu w regionie Beskidu Niskiego 1939-1945, Warszawa 1975, s. 34, 91; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Partyzancka Rzeczpospolita Myślenicka, „Kierunki” 1972 nr 50, s. 10; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Partyzancka Rzeczpospolita Myślenicka cz. 2, „Kierunki” 1972 nr 53, s. 9; Groblewska Stanisława, Gorlice. Konspiracyjny Obwód ZWZ, AK i 1 PSP AK, „Studia Historyczne” 1972, z. 1(56), s. 106; Horodyński Wincenty, Marsz na Kraków niewykonalny?, „Kierunki” 1989 nr 39, s. 9; Informator. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg „Małopolska” Oddział Kraków nr 3-4, marzec-kwiecień 1994, s. 3; Kijewska Jadwiga, Sanojca Antoni, Schemat organizacyjny SZP - ZWZ - AK 1939 – 1945, „Dzieje Najnowsze” 1980 nr 3, s. 178; Mazur Grzegorz, Rojek Wojciech, Zgórniak Marian, Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu, Kraków 1998, s. 97, 100, 146, 189, 191; Odznaczeni Orderem Virtuti Militari kl. V w latach 1939-1945 (weryf. 1948-75) [okr. Kraków], „Informator AK” Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg „Małopolska” - Oddział Kraków nr 1 - 4, Styczeń - Kwiecień 1995, s. 18; Ostasz Grzegorz, Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na Kraj 1941-1945, Rzeszów 1996, s. 241; Sobolewski Kazimierz, Myślenicki odwet [w:] Dynamit, t. I, Kraków 1964, s. 128, 138; Tuszyński Waldemar, Działania zbrojne ruchu oporu w Polsce południowej, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1988 nr 3, s. 149; Wyrok śmierci na zdrajcę i bandytę, „Dziennik Polski” 1945 nr 10, s. 4; Zagórski Andrzej, Krakowski Okręg Armii Krajowej w dokumentach. Dział łączności konspiracyjnej zewnętrznej, Kraków 1998; Zając Stanisław, Działania partyzanckie między Wisłą a Tatrami, Warszawa 1976, s. 74; Zając Stanisław, W pobliżu siedziby Hansa Franka, Warszawa 1986;


28 lipca 1944 r. przekazał Władysławowi Fajkowskiemu "Śmiały" rozkaz podjęcia współpracy z podporucznikiem Zygmuntem Kaweckim „Mars”.