Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GOLA Bronisław.

Urodzony 5 listopada 1910 r. w Słaboszowie. Maturę zdał w miechowskim gimnazjum. Przez dwa lata studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1932 r. został awansowany na stopień porucznika. Pracował jako inspektor terenowy Powiatowego Urzędu Pocztowego w Pińczowie. Od 1939 r. był współorganizatorem Związku Walki Zbrojnej. Został komendantem Placówki Słaboszów Związku Walki Zbrojnej. Używał pseudonimu „Szafran”. Latem 1942 r. w Janowicach polecił Norbertowi Michcie i Henrykowi Jaroszowi „Swen” zwrócić zrabowaną przez bojówkę Kompanii Dozorowania im. generała Władysława Sikorskiego kilka dni wcześniej w domu Stanisława Oczkowicza broń (obaj obwinieni odmówili).

Zginął w czasie pacyfikacji Słaboszowa 8 lipca 1944 r. (wg. innych źródeł w maju 1944 r. został zastrzelony z karabinu maszynowego w czasie ucieczki z domu Paradowskich w Dziaduszycach).

Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 23; Michta Norbert, Wspomnienia znad Nidzicy, Warszawa 1970, s. 122, 174;