Z Małopolska w II Wojnie Światowej

OCZKOWICZ Stanisław.

Urodzony 7 września 1923 r. w Maciejowie Nowym. 13 listopada 1939 r. wraz z Norbertem Michtą założyli Polską Organizację Patriotyczną „Młody Orzeł”. Używał pseudonimu „Sęp”. Był komendantem Placówki Polskiej Organizacji Patriotycznej „Młody Orzeł” w Działoszycach (wg innego źródła – komendantem całej organizacji). 26 grudnia 1939 r. zaprzysięgał wraz z Norbertem Michtą pierwszych członków Polskiej Organizacji Patriotycznej „Młody Orzeł”. W grudniu 1940 r. (wg innego źródła miało to miejsce w kwietniu 1941 r.) został zastępcą Henryka Jarosza „Swen”, komendanta Polskiej Organizacji Patriotycznej „Młody Orzeł”. W latach 1940 – 1942 był uczniem szkoły administracyjno-handlowej w Działoszycach. Jesienią 1941 r. przeszedł do Związku Walki Zbrojnej (wg innego źródła – do Batalionów Chłopskich). Wiosną 1942 r. przeszedł do Batalionów Chłopskich (formalnie była to dezercja). Latem 1942 r. bronił swego domu przed bojówką Kompanii Dozorowania im. Generała Władysława Sikorskiego (uczestnikami napadu byli Henryk Jarosz "Swen" i Norbert Michta, zrabowano mu wówczas broń i sprzęt). Tego samego w którym spotkali się lokalni przywódcy Kompanii Dozorowania im. Generała Władysława Sikorskiego, Batalionów chłopskich i Armii Krajowej. Po 1945 r. mieszkał w Garbatce Lotniczej koło Radomia.

Brodowicz Józef, Historia i współczesność, „Za Wolność i Lud” 1987 nr 14 s. 11; Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 42; Michta Norbert, Wspomnienia znad Nidzicy, Warszawa 1970, s. 79, 105, 122, 123; Szaleniec Leopold, Pamięci „Młodego Orła”, „Za Wolność i Lud” 1989 nr 44 s. 5; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945, Warszawa 1969 s. 45, 46;