Z Małopolska w II Wojnie Światowej

JANIK Mieczysław.

Był skarbnikiem dowództwa Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość na Skawinę. Dostał jesienią 1944 r. od Ryszarda Schustera pieniądze na zakup broni od Leszka Ożoga i kolejarza Słani. Był członkiem komisji sądzącej Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość w Skawinie powołanej w grudniu 1944 r. na rozkaz Ryszarda Schustera. Po wojnie pracował w Referacie Zdrowia Powiatowej Rady Narodowej w Krakowie.      
IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków.