Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W grudniu 1944 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Wg niepotwierdzonych danych w KL Gross Rosen zginął pułkownik Józef Spychalski "Luty".

W KL Gross-Rosen z numerem 89300 osadzono porucznika Leona Krzeczunowicza "Roland".

Wojciech Wayda "Odwet"  nakazał sprawdzenie lojalności kapitana Franciszka Ponickiego podejrzewanego o wydanie gestapo pułkownika Józefa Spychalskiego „Luty”.

Kapitan Łomnica-Czerwiński "Rajmund" z Komendy Okręgu Kraków Armii Krajowej odbierał meldunki od Andrzeja Kuczalskiego „Rabatin” i przekazywał je do Komendanta Okręgu pułkownika Wojciecha Waydy „Odwet”. Ostatni taki meldumel został przekazany pod koniec miesiąca.

W pierwszej dekadzie miesiąca żołnierze Armii Krajowej dokonali konfiskaty 3700 kg masła z magazynów przy ul. Friedleina w Krakowie i 300 kg skóry transportowanych przez żołnierzy Wehrmachtu ulicą Mogilską w Krakowie.

W początkach miesiąca Kazimierz ALBIN brał udział w likwidacji w mieszkaniu przy ulicy Mazowieckiej konfidenta Gestapo.

Do Krakowa powrócili z Irządzy zamelinowani tam pochodzący z Krakowa żołnierze 74. pułku piechoty Armii Krajowej, m.in. Władysław Frankowski "Wilk", Transport zakamuflowany jako grupaochotnników na roboty do Rzeszy zorganizował pracownik Arbeitsamtu Mroczkowski.

Kapitan Julian Zapała "Lampart" dowodził potyczką oddziału Armii Krajowej z niemiecką ekspedycją pacyfikacyjną na polanie Kotlarka.

Do lecznicy dra Mariana Mosslera w Krakowie przewieziono majora Adama Stabrawę „Borowy” rannego 13 grudnia 1944 r. w zasadzce sowieckich partyzantów pod Gruszowcem.

Pod koniec miesiąca 1. pułk strzelców podhalańskich Armii Krajowej odebrał liczne zrzuty broni i wyposażenia. Części z nich do tej pory nie odnaleziono.

Eugeniusz Dąbrowski "Genek" po zakończeniu "Burzy" i rozwiązaniu oddziału partyzanckiego powrócił do konspiracji w Tarnobrzegu.

W konspiracyjnej serii Poetyckiej Biblioteki Krakowa redagowanej przez Adama Włodka ukazała się Antologia poetycka z utworami Juliana Przybosia, Adama Włodka, Witolda Zechentera i in.

Profesor Franciszek Ksawery Walter został szefem sanitarnym Krakowskiego Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża.

W domu Michtów w Janowicach ukrywali się sowieccy spadochroniarzem Włodzimierz Astachow "Ślązak" i Wasilij Tichonin "Wasyl".

Sowiecki patrol partyzancki dowodzony przez Mikołaja Trojana atakował niemiecki garnizon w Rakitycach.

Batalion partyzancki Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość im. "Teodora" w rejonie Babiej Góry podzielono na trzy samodzielne grupy. Dowódcą jednej z nich został Jerzy Marian Tabeau (wg innego źródła grupą dowodził Zbigniew Kmieć "Adam"). W jej skład weszli: Zbigniew Kmieć „Adam”, Henryk Malenicz ? „Marek”, Mieczysław Owca „Filip”, Jan Zęgiel "Szerlok" i nieznani z nazwiska „Gaweł”, „Jaskółka”, „Leszek”, „Mieczyk”?, „Rymsza”, „Wacek”.

Ryszard Schuster nakazał utworzenie w Skawinie Komisji Sądzącej z tamtejszych członków Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość.Jej członkiem został m.in. Mieczysław Janik

Di Piwnicznej powrócił wojenny inwalida bez nogi Paweł Liber.