Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KORBEL Artur.

Urodzony 31 stycznia 1910 r. w Eperyes (pow. Preszow, Węgry). Syn Magdaleny z d. Korbel - Sierawskiej. Był najstarszym w czwórki rodzeństwa. W 1912 r. przeniósł się z rodziną do Krakowa. Ukończył siedmioklasową szkołę powszechną im. Króla Władysława Jagiełły. W 1930 r. pracował jako praktykant sklepowy. W kwietniu 1930 r. zgłosił chęć podjęcia pracy w Sądzie Apelacyjnym, gdzie został zatrudniony 1 czerwca tegoż roku. Skierowano go na roczną praktykę do Sądu Okręgowego w Wadowicach, na stanowisko urzędnika (praktykanta) III kategorii. 11 października 1930 r., ze względów rodzinnych przeniesiony został na własną prośbę do Krakowa, do pracy w Sądzie Powiatowym. Mieszkał przy ul. Sołtyka 5. 31 stycznia 1931 r. rozwiązano z nim umowę o pracę z powodu wykroczenia karno - dyscyplinarnego. Od 1941 r. był zaprzysiężonym żołnierzem Związku Walki Zbrojnej. Używał pseudonimów „Bicz”, „Czarny”, „Lis”. Prowadził szkolenia konspiracyjne jako instruktor i był dowódcą patroli dywersyjnych. Kierował rozpoznaniem siatki konfidentów Maurycego Diamanda w Krakowie. Uczestniczył w akcjach likwidacyjnych konfidentów (11 sierpnia 1943 r. Józefa Chyłki, 15 sierpnia 1943 r. Wandy Apostołowej, 7 września 1943 r. Stanisława N ., 3 marca 1944 r. Pawła Gotlieba, 28 marca 1944 r. Władysława Grzesiaka). We wrześniu 1943 r. uczestniczył w wykradzeniu Michalskiego ze szpitala. 22 stycznia 1944 r., jako jeden z członków komisji, egzaminował podchorążych w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty. W raporcie z 30 stycznia 1944 r. oskarżał jednego z dowódców plutonu Odcinka „Żelbet” Obwodu Kraków Miasto Armii Krajowej (NN „Tadeusz”) o nielegalny handel bronią. Brał czynny udział w przygotowaniach do odbicia pułkownika Józefa Spychalskiego „Luty”. W maju 1944 r. uczestniczył w ewakuacji konspiracyjnej fabryki broni o kryptonimie „Montownia nr 5”. 5 sierpnia 1944 r. wziął udział w potyczce z gestapowcami w Łęgu. Został awansowany na stopień porucznika. W sierpniu 1944 r. przeprowadził koncentrację oddziału „Żelbet II” w Goszycach. Dowodził potyczkami pod Sieciechowicami (12 sierpnia) i Barbarką (15 sierpnia). 31 sierpnia 1944 r. przeprowadził oddział w myślenickie.

Poległ 29/30 listopada 1944 r. w walce z obławą w rejonie Zawadki.

Był żonaty.

Akta osobowe Artura Korbela Okręg Apelacyjny Krakowski sygn. Pu 357/30, Archiwum Sądu Wojewódzkiego w Krakowie; Archiwum Narodowe w Krakowie IT – 2265 Dziennik czynności i spraw; Archiwum Narodowe w Krakowie IT – 2265 Pomoc dla rodzin uwięzionych; Archiwum Muzeum Krakowa, Proficz Józef, Relacja 24/R/84; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Przygotowania do rozbicia więzienia Montelupich „W Marszu 1939 – 1945” 1981 nr 9; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 135; Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939 - 1945, Wawrzeńczyce 1983; Jankowski Stanisław Maria, Steny z ulicy Mogilskiej, Kraków 1977; Rytlewski Jerzy, Zgrupowanie „Żelbet” Kraków 6 DP AK „W Marszu 1939 - 1945” 1987 nr 11; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 - 1945, Warszawa 1969;