Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KORSAK Andrzej Michał,

Urodzony ok. 1927 r. Syn Wojciecha (komendanta Komendy Rejonu Uzupełnień Nowym Sączu). Jego matka w konspiracji używała pseudonimu„Rena”. Od końca 1939 r. był członkiem zastępu Mieczysława Kuczyńskiego „Kacabaj” Szarych Szeregów. Używał pseudonimu „Aczek”.  Rozwoził na rowerze gazetki konspiracyjne na ul. Jagiellońską do kiosku gazetowego Sławomira Mroza. W 1942 r. był w Łososinie Dolnej u przedwojennej Naczelniczki Harcerek Marii Krynickiej. W grudniu 1943 r. został posłany przez Marię Krynicką do lasu z prezentami świątecznymi dla partyzantów. W 1943 r. kierował zastępem Szarych Szeregów w Nowym Sączu. Był kolporterem prasy „N” na terenie Obwodu Nowy Sącz Armii Krajowej. Używał pseudonimu „Żuraw”.Mazur Grzegorz, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, s. 205; Rybka Ryszard, Stepan Kamil, Rocznik oficerski 1939, Kraków 2006, s. 19, 853; Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945, t. I, Warszawa 1988, s. 213, 219, 220, 228, 230;