Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KRYNICKA Maria.

Przed wybuchem wojenny była Naczelniczką Harcerek w stopniu harcmistrzyni. W 1942 r. została zakonspirowana wraz z rodziną w dworku Dunikowskiej-Dąbrowskiej w Łososinie Dolnej. W grudniu 1943 r. zaprzysięgła Macieja Krynickiego i wysłała go z Andrzejem Michałem Korsakiem

Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945, t. I, Warszawa 1988, s. 228;