Z Małopolska w II Wojnie Światowej

CHOLEWA Mieczysław.

Był z zawodu nauczycielem, prezesem Związku Górali Nowosądeckich. Współredagował pismo „Z Uboczy”. W latach 1941 - 1942 współorganizował służby kurierskie. W stopniu kapitana został drugim z kolei dowódcą oddziału Batalionów Chłopskich „Juhas”. Używał wówczas pseudonimu „Obłaz”, później „Juhas”. Działał w rejonie Nowy Targ - Nowy Sącz – Limanowa - Piwniczna. Zorganizował meliny dla zbiegłych jeńców radzieckich w Długołęce-Świerk. W styczniu 1944 r. (wg innych źródeł było to dopiero 17 stycznia 1945 r.) jego oddział stoczył potyczkę z Niemcami w Owieczce. Jego oddział współpracował z sowieckimi oddziałami Sawielija Leśnikowskiego „Leonid” i Aleksieja Botiana „Alosza”. Latem 1944 r. dowodził zniszczeniem części niemieckich umocnień w rejonie Podegrodzia. 23 lub 28 sierpnia 1944 r. jego oddział we współpracy z oddziałem Józefa Krzyżaka „Potok” rozbroił Niemców w tartaku w Jazowsku. 17 października 1944 r. patrol z jego oddziału rozbroił niemiecki patrol. 10 stycznia 1945 r. dowodził potyczką w Szczerbach. Jego oddział 20 stycznia 1945 r. rozbił oddział Wehrmachtu w Szczereżu. Był trzykrotnie ranny.

Dolata Bolesław, Jurga Tadeusz, Walki zbrojne na ziemiach polskich. 1939 – 1945, Warszawa 1970, s. 325, 427; Filar Alfons, U podnóża Tatr, Warszawa 1985, s. 728/126, 128; Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s. 163; Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t. 2, Warszawa 1985, s. 131, 136, 226, 229, 231; Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie. O kształt społeczno-polityczny Polski, t. 3, Warszawa 1986, s. 213; Tuszyński Waldemar, Bitwy partyzanckie, Warszawa 1987, s. 76; Tuszyński Waldemar, Pomoc dla wielkiej ofensywy, „Za Wolność i Lud” 1985 nr 5 s. 7; Zając Stanisław, W pobliżu siedziby Hansa Franka, Warszawa 1986, s. 25, 73;