Z Małopolska w II Wojnie Światowej

FILIPOWSKI Jan.

Był żołnierzem Armii Krajowej w Odcinku „Żelbet” Obwodu Kraków Miasto. Używał pseudonimu „Morawa”. Był wyszkolonym podoficerem minerem. W stopniu plutonowego dowodził drużyną dywersyjno-minerską w plutonie „Stasia” (później „Jadzia”) dowodzonym początkowo przez Wojciecha Kiełkowicza „Orlik”. Objął dowództwo tego plutonu, gdy Wojciecha Kiełkowicza „Orlik” przeniesiono na stanowisko dowódcy 7. kompanii w „Żelbecie”. 8 sierpnia 1943 r. był uczestnikiem nieudanego zamachu na Józefa Chyłkę w Bronowicach. Na jego plecach stał strzelający do Józefa Chyłki Jan Sikora „Mike”. 27 sierpnia 1943 r. dowodził likwidacją małżeństwa H. 23 września 1943 r. należał do patrolu likwidującego Janinę Morelowską.  14 sierpnia 1943 r. uczestniczył w likwidacji Wandy Apostołowej. 27 września 1943 r. brał udział w nieudanej zasadzce na Maurycego Diamanda. We wrześniu 1943 r. uczestniczył w akcji wykradzenia Michalskiego "Mieszko" ze szpitala. Brał udział 3 marca 1944 r. w likwidacji Pawła Gotlieba w kiosku na rogu uli Topolowej i Rakowickiej w Krakowie. 31 marca 1944 r. należał do patrolu Józefa Proficza „Duce” wykonującego wyrok na Sławomirze Mądrali i jego matce. 3 kwietnia 1944 r. brał udział w likwidacji Tadeusza Bartyzela. Dowodził likwidacją St. Morelowskiej w Olszanicy. Brał udział w nieudanej próbie likwidacji Kapusty, komendanta policji granatowej w Skale. Po śmierci Artura Korbela „Bicz” na Kotoniu 29 listopada 1944 r. w stopniu podporucznika przejął dowództwo Oddziału Partyzanckiego II w składzie „Żelbetu”.

Archiwum Muzeum Krakowa, Proficz Józef, Relacja 24/R/84, s. 74, 78, 100, 107, 126, 128; Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 138; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 95, 100, 102, 108; Proficz Józef, Pseudonim Duce, „Zeszyty Historyczne ZIW PRL” 1986, s. 149; Rokosz Józef, Przyczynek do historii „Żelbetu” (uwagi do wspomnień śp. T. Młodzianowskiego), „Informator Stowarzyszenia Żołnierzy AK”1997 nr 6 s. 4; Rytlewski Jerzy, Zgrupowanie „Żelbet” Kraków 6. DP AK, „W marszu 1939-1945” 1987 nr 11 s. 92;