Z Małopolska w II Wojnie Światowej

OWCA Mieczysław.                                  
Urodzony 16 października 1923 r. w Krakowie. Syn Pawła i Małgorzaty. Należał do Związku Walki Zbrojnej. W 1943 r. był słuchaczem Szkoły Podchorążych Armii Krajowej, której zajęcia odbywały się przy Małym Rynku 5[1]. Należał do oddziału Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość działającego w rejonie Ptaszkowej i dowodzonego przez Jerzego Tabeau „Puma”. Używał pseudonimów „Filip” i „Świstalski”. W lipcu 1944 r. przeszedł z oddziałem do rejonu Izdebnika[2]. Został dowódcą I plutonu batalionu im. „Teodora” Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość[3]. Dowodził strażą tylną I plutonu, który osłaniał oddział wycofujący się z Zawadki w kierunku Babiej Góry[4]. Był wywieziony do ZSRS[5]. Po powrocie do Polski studiował na Akademii Górniczej. Mieszkał przy ulicy Głowackiego 36 w Krakowie. Był inżynierem w stalowni Huty im. Lenina w Krakowie. W świetlicy spółdzielni, prowadzonej przez Kazimierza Hałonia, systematycznie spotykali się w drugiej połowie 1959 r.: Marian Bomba, Adam Machaj, Mieczysław Owca, Stefan Rzeźnik, dr Ignacy Sękowski i dr Jerzy Tabeau. 8 stycznia 1961 r. wziął udział w spotkaniu 65 działaczy środowiska Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość w Krakowie, m.in.: Stefan Rzeźnik, Gerlach (Wiktor?), Tadeusz Jaworski, Józef Jedynak, Konturkowa, Lucjan Kowalczyk, Adam Machaj, Mieczysław Owca, TW „Wisła”[6]. Pracował w stalowni Huty im. Lenina[7]. Władysław Wójcik podał jego nazwisko kapitanowi Jerzemu Mieleckiemu na spotkaniu 27 listopada 1968 r[8].                                        
Zmarł 5 sierpnia 2005 r., został pochowany na cmentarzu w Grębałowie (Kraków).       
IPN Kr Kartoteka ogólnoinformacyjna; IPN-Kr 010-10268 Grupowa sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Rzeźnik Stefan, Bomba Marian, t. 1 s. 13, Plan operacyjnych przedsięwzięć do sprawy grupowej z dnia 21 listopada 1959 r.; IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 58; Filar Alfons, U podnóża Tatr, Warszawa 1985, s. 105; Mianowski Tomasz, Schroniska górskie w Karpatach Polskich w latach 1939-1945, Warszawa 1987, s. 150; Owca Mieczysław, Zdjęcia są znane, „Za Wolność i Lud” 1985 nr 4 s. 9;[1] IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 58;

[2] Oremus Franciszek, Wolność-Równość-Niepodległość. Polska Partia Socjalistyczna w konspiracji na Podbeskidziu i jej oddziały bojowe w latach 1939-1945; Wieliczka 2002, s. 8;

[3] Oremus Franciszek, Wolność-Równość-Niepodległość. Polska Partia Socjalistyczna w konspiracji na Podbeskidziu i jej oddziały bojowe w latach 1939-1945; Wieliczka 2002, s. 9;

[4] Filar Alfons, U podnóża Tatr, Warszawa 1985, s. 105;

[5] IPN KR 010/9128 Sękowski Ignacy, k. 62, Wyciąg z doniesienia agenta „Y”, 28.III.1949 r.

[6] IPN Kr 010/10268 Grupowa sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Rzeźnik Stefan, Bomba Marian t. 1, Wyciąg z doniesienia TW "Wisła" z 30 stycznia 1961, s. 102;

[7] IPN Kr 009/5086 Tabeau Jerzy. Teczka pracy ps. „Bolek”, t. 2, k. 236, Notatka służbowa z odbytego spotkania z t.w. ps. „Y”, 14.I.1963 r.

[8] IPN-Kr 010-10268 Grupowa sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Rzeźnik Stefan, Bomba Marian, t. 4 s. 102 Notatka służbowa, 27 XI 1968 r.