Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PASICZYŃSKI Marian.

Przed wojną pracował jako asesor prokuratorski w Bydgoszczy. Za proniemieckie poglądy osadzony w obozie w Berezie Kartuskiej. W listopadzie 1939 r. został mianowany przez Niemców szefem prokuratury Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Określano go mianem antypolskiego prokuratora. Był zausznikiem Heinricha Hamanna. W maju 1944 r. „odstąpił” mu swoją kochankę Władysławę Jeleń.

Stanuch Stanisław, Tajemnice dwóch kamienic krakowskich albo ślady kata, Gazeta Krakowska 1987 nr 132, s. 5;