Z Małopolska w II Wojnie Światowej

JELEŃ Władysława.

Urodzona ok. 1918 r. Pracowała w Ubezpieczalni Społecznej w Nowym Sączu. Została konfidentką gestapo. W maju 1944 r. poznała Heinricha Hamanna. Została „odstąpiona” Heinrichowi Hamannowi przez prokuratora Mariana Pasiczyńskiego, którego kochanką była wcześniej. Zamieszkała z Heinrichem Hamannem przy ul Marka 5 w Krakowie. Była przesłuchiwana przez gestapo w związku z ucieczką polskich lotników. Za jej pośrednictwem wykupiono Pawła Libera „Sprytny”. W styczniu 1945 r. pozostała w Krakowie. Na przełomie stycznia i lutego 1945 r. została aresztowana przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. 3 listopada 1947 r. rozpoczął się w Krakowie jej proces. Bronił jej dr J. B. z Krakowa. 11 listopada 1947 r. została skazana na 10 lat więzienia. Zwolniono ją przed ukończeniem kary. Od 1956 r. pracowała w krakowskich zakładach farmaceutycznych Polfa.

Była po wojnie zamężna.

Cyganik Henryk, Odcienie bieli, „Gazeta Krakowska” z dn. 19 grudnia 1986, s.3; Stanuch Stanisław, Tajemnice dwóch kamienic krakowskich albo ślady kata, Gazeta Krakowska 1987 nr 132, s. 1, 5; Zając Stanisław, W pobliżu siedziby Hansa Franka, Warszawa 1986, s. 112, 115;