Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SKIBIŃSKI Władysław.

Był działaczem Stronnictwa Ludowego. Wspierany przez Jakuba Zachemskiego współpracował z Andrzejem Waksmundzkim w odtwarzaniu struktur konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego „Roch”. Został zastępcą Powiatowego Delegata Rządu w Nowym Targu. W 1944 r. przebywał w obozowisku oddziału Józefa Kurasia „Ogień”.

Korkuć Maciej, Kuraś Józef [w:] Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników działań niepodległościowych 1939-1956 t. 3, Kraków 1998, s. 95;Leczykiewicz Stanisław, Konfederacja Tatrzańska, Warszawa 1969, s. 48;