Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SZWABE Jadwiga.

Była żołnierzem Armii Krajowej. Mieszkała we własnym dworku w Kisielówce w powiecie limanowskim, właścicielka dworku. Od lipca 1944 r. mieszkał u niej z żona Inspektora Nowosądecki Armii Krajowej podpułkownik Stanisław Mirecki „Butrym”. 26 sierpnia 1944 r. została aresztowana wraz z nim we własnym dworku (część źródeł podaje, że miało to miejsce 21 sierpnia 1944 r.) Osadzono ją w więzieniu w Nowym Sączu. Została przewieziona do więzienia w Tarnowie. Wywieziono ją do KL Auschwitz.

Zginęła w KL Auschwitz.

Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988 s. 393;