Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W 1940 r. w Małopolsce:

Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj  Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień

Dowódcą SS i policji dystryktu krakowskiego został SS-Oberführer Hans Schwendler. Ze stanowiska odwołano go w czerwcu 1941 r.

Komendantem Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa dystryktu krakowskiego został SS-Obersturmführer dr Max Grosskopf. Ze stanowiska odwołano go we wrześniu 1943 r.

Komendantem Policji Porządkowej dystryktu krakowskiego został pułkownik policji Richard Gassler.

Kierownikiem Wydziału IV (Gestapo) Komendy Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa dystryktu krakowskiego został SS-Sturmbannführer i radca kryminalny Johan Kraus. Ze stanowiska odwołano go w lipcu 1943 r. Powrócił na nie jesienią 1943 r. Ostatecznie odszedł w styczniu 1945 r.

Na roboty do Rzeszy wywieziono z obozów przejściowych przy ul. Wąskiej i Prądnickiej w Krakowie co najmniej 18791 kobiet.

Na roboty do Rzeszy wywieziono z obozów przejściowych przy ul. Wąskiej i Prądnickiej w Krakowie co najmniej 47602 mężczyzn.

Za ukrywanie oficera Wojska Polskiego została w Krakowie aresztowana wraz z siostrą Krystyna Aleksandrowicz.

Na początku Tadeusz Kwiatkowski został oskarżony przez majora doktora medycyny Luersa o obrazę oficera niemieckiego i doprowadzony do siedziby żandarmerii przy alei Mickiewicza w Krakowie.

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe interweniowało 15297 razy.

Ferdynand Arczyński „Marek” zorganizował konspiracyjne Stronnictwo Demokratyczne. Jego prezesem został Albin Jura.

Szymon Dudek "Wrzos" współorganizował konspiracyjne Stronnictwo Ludowe „Roch” w miechowskiem.

Utworzono Okręgowe Biuro Informacji i Propagandy Związku Walki Zbrojnej w Krakowie.

Zorganizowano sześćset osobową Wojskową Służbę Ochrony Powstania [?] podległą Komendzie Okręgu Związku Walki Zbrojnej. Jej dowódcą został major Ryszard Ludwikowski „Parandowski”, zastępcą dowódcy kapitan Józef Zwierkowski „Józek”.

Porucznik Leon Krzeczunowicz "Roland" współorganizował strukturę wspierającą materialnie Związek Walki Zbrojnej o kryptonimie „Uprawa”

Powstał Okręg Krakowski konspiracyjnej Komendy Obrońców Polski.

Emil Dorynek założył Polską Organizację Bojową. Później weszła ona w skład Wojskowej Grupy.

Jesienią rozpoczęła działalność Okręgowa Komisja Oświaty i Kultury Delegatury Rządu. Potocznie nazywano ją Okręgowym Biurem Szkolnym. Kierownikiem biura był Jan Smoleń, a członkami Piotr Adamski, Bronisław chrzan, Tadeusz Furman, Włodzimierz Gałecki, Ignacy Jakubiec, Adolf Malak, Jan Masior, Jan Rassak, Karol Starmach, Karol Ziarno.

Przy Prywatnym Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym im. H. Kołłątaja powstał tajny ośrodek szkoły średniej nr 12.

Z inicjatywy Towarzystwa Ziem Zachodnich powstał tajny ośrodek szkoły średniej nr 17 dla młodzieży wysiedlonej z ziem wcielonych do Rzeszy.

Marian Wojciech Bomba wprowadził Stanisława Kaczora do Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość w Krakowie

Księdza profesora Konstantego Michalskiego wybrano na członka Papieskiej Akademii św. Tomasza w Rzymie.