Z Małopolska w II Wojnie Światowej

3 maja 1940 r.

W Krakowie zmarł profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszek Bossowski. Był on aresztowany 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau i osadzony w KL Sachsenhausen. Zwolniono go 8 lutego 1940 r.

W Krakowie aresztowano wybitnych działaczy Związku Podhalan, braci Jakuba (osadzono go w KL Auschwitz, gdzie zginął w październiku 1940 r.) i Jana (wkrótce został zwolniony, aresztowano go ponownie w sierpniu 1944 r., osadzono go w KL Auerbach, gdzie zginął 10 kwietnia 1945 r.) Zachemskich.

W Krakowie i Warszawie, a także kilku innych miastach Generalnego Gubernatorstwa, policja przeprowadziła wielką obławę na wiernych wychodzących z kościołów. Miało to bezpośredni związek z poleceniem Heinricha Himmlera osadzenia 20 000 Polaków w obozach koncentracyjnych.