Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W 1942 r. w Małopolsce:

Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj  Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień

Obóz jeńców sowieckich w Borku Fałęckim został opróżniony. Później osadzono w nim jeńców belgijskich i francuskich.

Na roboty do Rzeszy wywieziono z obozów przejściowych przy ul. Wąskiej i Prądnickiej w Krakowie co najmniej 18955 kobiet.

Na roboty do Rzeszy wywieziono z obozów przejściowych przy ul. Wąskiej i Prądnickiej w Krakowie co najmniej 30305 mężczyzn.

Jesienią gubernator generalny Hans Frank powołał do życia „Jüdischeunterstützungstelle” (Żydowską Organizację Pomocy).

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe interweniowało 14968 razy.

Straż Chłopska została przeorganizowana w Bataliony Chłopskie.

Wojskowa Organizacji Wolności „Znak” wchłonęła powstałą w grudniu 1939 r. Polską Organizację Bojową.

Polska Partia Robotnicza wchłonęła organizację Sierp i Młot.

Tadeusz Glemma został dziekanem tajnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego