Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W sierpniu 1942 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Hans Frank został odwołany ze stanowiska Prezesa Akademii Prawa.

Szef miechowskiego Sicherheitsdienstu, Philip Riedinger, brał udział w odprawie odbytej w miechowskim Kreishauptamcie z pełnomocnikiem Adolfa Eichmanna dotyczącej losu Żydów na terenie powiatu miechowskiego.

Józef Proficz "Czarny" został aresztowany we własnym domu. Osadzono go w więzieniu Montelupich. Był bity w śledztwie.

Komendant Okręgu Kraków Armii Krajowej pułkownik dyplomowany Zygmunt Miłkowski "Wrzos" przeniósł inspektora miechowskiego Armii Krajowej Łukasza Grzywacza-Świtalskiego zagrożonego aresztowaniem na stanowisko inspektora krosnieńskiego..

Komenda Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej „Muzeum” zorganizowała Szefostwo Produkcji Konspiracyjnej Broni „Ubezpieczalnia”. Jej kierownikiem został Bolesław Ostrowski „Bolko”, „Grzmot”, „Nieczuja”, „Tysiąc”.

Szef III Oddziału Sztabu Komendy Okręgu Kraków Armii Krajowej rotmistrz Zygmunt Antoni Józef Szydek "Wiatr" ostrzegł majora Łukasza Grzywacza "Ryszard" przed kotłem urządzonym w mieszkaniu Ponickich.

Porucznik Tadeusz Mazurkiewicz "Boruta" inspekcjonował oddziały Korpusu Bezpieczeństwa w Krakowskiem i Kieleckiem.

Stanisław Czapkiewicz "Sprężyna" wprowadził do struktur wywiadu Stronnictwa Demokrtaycznego sierżanta policji granatowej S. Turskiego (inne źródła podają, że nastąpiło to we wrześniu 1942 r.)

Grupa wypadowa Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej dowodzona przez Leonida Czetyrkę „Kolka” wykoleiła transport wojskowy w Bonarce pod Krakowem. (wg innego źródła miało to miesce pod Oświęcimiem).

Zaczęła ukazywać się Trybuna Ludowa, organ Komitetu Obwodowego Polskiej Partii Robotniczej. Pismo zlikwidowano w kwietniu 1943 r.